Witamy na stronie kancelarii
Grodziccy Malach Adwokaci Spółka Partnerska
Kancelaria

Dla dobrego i doświadczonego prawnika problemem nie są wciąż zmieniające się przepisy. Wśród setek spraw, które prowadzimy, napiętych terminów oraz dziesiątek spotkań i rozpraw, dużo trudniejsze jest zachowanie empatii wobec naszych Klientów. Wierzymy, że w kancelarii Grodziccy Malach nigdy jej nie stracimy. Dobry prawnik nie tylko rozwiązuje problemy i wygrywa sprawy sądowe; dobry prawnik przede wszystkim nie zapomina, że w każdej sprawie najważniejszy jest człowiek i jego problemy. 

Usługi

Dążąc do zapewnienia naszym Klientom usług o charakterze kompleksowym, doradzamy przede wszystkim w zakresie prawa gospodarczego, karnego oraz rodzinnego. Obecnie skupiamy się także na pomocy w dochodzeniu odszkodowań należnych w wyniku wypadków komunikacyjnych oraz błędów w sztuce lekarskiej. Ponado, wiedząc jak ważne w obecnych czasach jest korzystanie z Internetu, zapewniamy naszym Klientom obsługę w kwestiach prawnych związanych z szeroko rozumianym prawem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest itp.). Zajmujemy się również doradzaniem w kwestiach związanych z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawną ochroną konkurencji i konsumentów.
Zdobyte przez nas doświadczenie umożliwia nam swobodne poruszanie się również w innych dziedzinach prawa, w tym doradzanie w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i spadkowego. Nasi doświadczeni prawnicy zapewnią ponadto świadczone na najwyższym poziomie usługi z zakresu prawa farmaceutycznego i przewozowego. 

Nasza Kancelaria oferuje usługi prawnicze zarówno dla przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. Występowaliśmy w kilkuset procesach sądowych rozstrzygniętych na korzyść naszych Klientów. Uczestniczyliśmy w wielu negocjacjach, prowadzonych również z podmiotami zagranicznymi, które pozwoliły na pozasądowe korzystne zakończenie sporów. Rozwiązaliśmy również szereg skomplikowanych problemów prawnych oraz przygotowaliśmy wiele kontraktów dotyczących praktycznie wszystkich dziedzin prawa. Tak zdobyte zdobyte doświadczenie pozwala nam skutecznie zabezpieczyć interesy obsługiwanych przez nas Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych zarówno ze sprawami codziennymi jak i prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
 

Usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców obejmują m.in.: 
 

 • doradztwo przy tworzeniu przedsiębiorców (wybór najkorzystniejszej formy prawnej),

 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych jednostek,

 • bieżące doradztwo w trakcie prowadzonej działalności,

 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji,

 • ochrona interesów w postępowaniu egzekucyjnym,

 • analiza sytuacji majątkowej dłużnika i windykacja należności,

 • udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów i aktów wewnętrznych przedsiębiorców,

 • asysta przy uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji.


Nasze usługi w zakresie obsługi prawnej klientów indywidualnych obejmują m.in.: 
 

 • udzielanie porad prawnych z zakresu różnych dziedzin prawa,
 • formułowanie opinii prawnych, projektów umów, udział w negocjacjach,

 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi (procesy cywilne, obrona w sprawach karnych-głównie związanych z prawem gospodarczym, sprawy rozwodowe, sprawy spadkowe, postępowania administracyjne z zakresu nieruchomości),
 • dochodzenie odszkodowań. 

Nasza Kancelaria oferuje usługi prawnicze zarówno dla przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. Występowaliśmy w kilkuset procesach sądowych rozstrzygniętych na korzyść naszych Klientów. Uczestniczyliśmy w wielu negocjacjach, prowadzonych również z podmiotami zagranicznymi, które pozwoliły na pozasądowe korzystne zakończenie sporów. Rozwiązaliśmy również szereg skomplikowanych problemów prawnych oraz przygotowaliśmy wiele kontraktów dotyczących praktycznie wszystkich dziedzin prawa. Tak zdobyte zdobyte doświadczenie pozwala nam skutecznie zabezpieczyć interesy obsługiwanych przez nas Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych zarówno ze sprawami codziennymi jak i prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
 

Usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców obejmują m.in.: 
 

 • doradztwo przy tworzeniu przedsiębiorców (wybór najkorzystniejszej formy prawnej),

 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych jednostek,

 • bieżące doradztwo w trakcie prowadzonej działalności,

 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji,

 • ochrona interesów w postępowaniu egzekucyjnym,

 • analiza sytuacji majątkowej dłużnika i windykacja należności,

 • udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów i aktów wewnętrznych przedsiębiorców,

 • asysta przy uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji.


Nasze usługi w zakresie obsługi prawnej klientów indywidualnych obejmują m.in.: 
 

 • udzielanie porad prawnych z zakresu różnych dziedzin prawa,
 • formułowanie opinii prawnych, projektów umów, udział w negocjacjach,

 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi (procesy cywilne, obrona w sprawach karnych-głównie związanych z prawem gospodarczym, sprawy rozwodowe, sprawy spadkowe, postępowania administracyjne z zakresu nieruchomości),
 • dochodzenie odszkodowań. 


Dążąc do zapewnienia naszym Klientom usług o charakterze kompleksowym, doradzamy przede wszystkim w zakresie prawa gospodarczego, karnego oraz rodzinnego. Obecnie skupiamy się także na pomocy w dochodzeniu odszkodowań należnych w wyniku wypadków komunikacyjnych oraz błędów w sztuce lekarskiej. Ponado, wiedząc jak ważne w obecnych czasach jest korzystanie z Internetu, zapewniamy naszym Klientom obsługę w kwestiach prawnych związanych z szeroko rozumianym prawem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest itp.). Zajmujemy się również doradzaniem w kwestiach związanych z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawną ochroną konkurencji i konsumentów.
Zdobyte przez nas doświadczenie umożliwia nam swobodne poruszanie się również w innych dziedzinach prawa, w tym doradzanie w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i spadkowego. Nasi doświadczeni prawnicy zapewnią ponadto świadczone na najwyższym poziomie usługi z zakresu prawa farmaceutycznego i przewozowego. 

Prawnicy
JG Joanna Grodzicka

W pracy

 

Joanna Grodzicka jest adwokatem. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w 2000 r. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację sądową, a następnie odbyła aplikację adwokacką. Była członkiem Komisji do Spraw Szkoleń Aplikantów i prowadziła szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa karnego i prawa rodzinnego. Występowała przed Sądem w wielu medialnych sprawach, jest m.in. obrońcą Prezydenta Sopotu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa karnego gospodarczego, sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. Publikuje między innymi w Gdańskich Studiach Prawniczych. Biegle włada językiem niemieckim.

 

Po godzinach

 

Pasjonuje ją sport, przede wszystkim tenis, narciarstwo oraz windsurfing. Wolny czas najchętniej spędza na Półwyspie Helskim, aktywnie uprawiając tam wspomniane powyżej sporty. 

WG Wojciech Grodzicki

W pracy

 

Wojciech Grodzicki jest adwokatem. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w 1999 r. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z zakresu podatków na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Po ukończeniu studiów odbył aplikację prokuratorską a następnie pracował w gdańskiej prokuraturze. Po rezygnacji z zawodu prokuratora, pracował jako radca prawny, a obecnie jest adwokatem. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego. Głównie zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Publikuje między innymi w Gdańskich Studiach Prawniczych. Biegle włada językiem angielskim. 

 

Po godzinach

 

Jest wielkim miłośnikiem narciarstwa, tenisa ziemnego oraz wind- i kitesurfingu. Jest również Mistrzem Polski 2013 w Judo w kategorii Masters.  

PM Piotr Malach

W pracy

 

Piotr Malach jest adwokatem. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w 1999 r. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację prokuratorską, a następnie odbył aplikację radcowską. Przez 5 lat wykonywał zawód radcy prawnego, od 4 lat jest adwokatem. Skończył Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez UG oraz Uniwersytet w Bonn oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez UG oraz Chciago Kent College of Law. Przez 10 lat zajmował się obsługą międzynarodowych koncernów farmaceutycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem farmaceutycznym, prawem autorskim oraz prawem mediów społecznościowych. Obsługa klientów z branży nowych technologii, twórców, designerów czy informatyków nauczyła go wychodzenia poza sztywne ramy prawniczego myślenia oraz otwarcia na aspekty artystyczne czy technologiczne, których zrozumienie jest niezbędne do zaproponowania satysfakcjonującego i bezpiecznego dla Klienta rozwiązania. Piotr Malach biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim, komunikuje się również w języku francuskim. 

 

Po godzinach

 

Piotr Malach również jest miłośnikiem sportu, aktywnie uczestniczy we wszelkich imprezach biegowych i uprawia boks. Jest liderem trójmiejskiego zespołu grającego rocka alternatywnego Gentleman!, z którym – jako główny twórca muzyki oraz tekstów – nagrał dwie płyty oraz zagrał ponad 100 koncertów w całej Polsce. 

AW Dr Arkadiusz Wowerka

Dr Arkadiusz Wowerka, LL.M. (Kolonia) jest  adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego oraz dwuletnich podyplomowych studiów magisterskich z zakresu prawa niemieckiego na Wydziale Nauk Prawnych Uniwersytetu w Kolonii, gdzie uzyskał stopień naukowy Magister Legum (LL.M).W latach 2009 – 2011 odbył staż naukowy Instytucie Międzynarodowego i Obcego Prawa Prywatnego Uniwersytetu w Kolonii w ramach stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta. Specjalizuje się w prawie handlowym, w tym w szczególności w prawie spółek, umów gospodarczych, prawie wekslowym oraz w prawie prywatnym międzynarodowym. Jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego i międzynarodowego prawa prywatnego. Dr Wowerka jest również tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i tłumaczem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Włada również biegle językiem angielskim. 

KD Katarzyna Dabkiewicz

Katarzyna Dabkiewicz jest aplikantką adwokacką, absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W Kancelarii pracuje od stycznia 2011 roku. Biegle włada językiem angielskim, a język hiszpański zna w zakresie podstawowym. 

JO Jacek Orfin

Jacek Orfin jest aplikantem adwokackim i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2010 roku przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UG w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polski. Specjalizuje się zarówno w krajowym jak i międzynarodowym prawie przewozowym w zakresie drogowego transportu towarów oraz w prawie cywilnym obejmującym w szczególności zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami i prawem gospodarczym. Włada językiem angielskim. 

JS Jakub Szewczyk

Jakub Szewczyk jest aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Prawa Amerykańskiego Chicago Kent College of Law. W okresie studiów był członkiem Zarządu Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Od 2013 roku słuchacz studiów podyplomowych Podatki i Prawo Podatkowe (UG). Swoje zainteresowania koncentruje na prawie gospodarczym i prawnych aspektach funkcjonowania sektora świadczeń medycznych. Biegła znajomość języka angielskiego, w tym Legal English. 

Kontakt

Grodziccy Malach Adwokaci 
Spółka Partnerska
 

ul. I Armii Wojska Polskiego 13 
81-383 Gdynia
 

T (+48 58) 782 05 24
F (+48 58) 782 05 25
 

 

kancelaria@grodziccy-malach.pl